Δημοσιεύθηκε 2 months ago

Χειριστής Μηχανημάτων Έργου

ΤοποθεσίαGreece, ΑΤΤΙΚΗ, Greece Staffing Adecco

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2020-10-02

ΕιδικότηταBuilding and Construction
Χειριστής Μηχανημάτων Έργου


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:


Χειριστής Μηχανημάτων Έργου

Περιγραφή Θέσης

•    Χειρίζεται εταιρικά μηχανήματα και πραγματοποιούν εργασίες συντήρησης σε συνεργασία με τους Επιβλέποντες Μηχανικούς
•    Μεριμνά για την μετακίνηση των εταιρικών οχημάτων στα συνεργαζόμενα συνεργεία με σκοπό την τήρηση του χρονοδιαγράμματος συντήρησής τους
•    Συνεργάζεται με τους προϊστάμενους αποθήκης και δρομολογεί την παράδοση αναλώσιμων υλικών και εξοπλισμού συντήρησης

Προφίλ Υποψηφίου

•    Απολυτήριο Τεχνικού Λυκείου ή/και τεχνικής σχολής 
•    Προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) έτη ως χειριστής μηχανήματος έργου
•    Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου Ομάδας Α’
•    Δίπλωμα Οδήγησης 5ης κατηγορίας 
•    Δυνατότητα εργασίας σε σύστημα με κυλιόμενες βάρδιες
•    Ευελιξία στην πραγματοποίηση ταξιδιών με βάση σχετικό πρόγραμμα εργασιών συντήρησης
•    Υπευθυνότητα και συνέπεια στην εφαρμογή κανόνων και διαδικασιών 
•    Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και αποτελεσματική επικοινωνία
•    Προσανατολισμό στην ποιότητα και την απόδοση
•    Ικανότητα διαχείρισης χρόνου και προτεραιοτήτων

Παροχές Εταιρείας

•    Ανταγωνιστικότητα πακέτο αποδοχών
•    Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 


Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.