Δημοσιεύθηκε 1 week ago

Ηλεκτρονικός/ Ηλεκτρολόγος Συστημάτων Ασφαλείας

ΤοποθεσίαGreece, Καπανδρίτι, Greece Staffing Adecco

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2020-10-14

ΕιδικότηταEngineering and Technical
Ηλεκτρονικός/ Ηλεκτρολόγος Συστημάτων Ασφαλείας


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, εταιρείας συστημάτων ασφαλείας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Ηλεκτρονικός/ Ηλεκτρολόγος Συστημάτων Ασφαλείας
Περιγραφή Θέσης

•    Επισκευή και συντήρηση συστημάτων ασφαλείας
•    Πραγματοποίηση επισκέψεων σε συνεργαζόμενους πελάτες της εταιρίας με στόχο την τήρηση της ορθής λειτουργίας των συστημάτων ασφαλείας
•    Τήρηση των πολιτικών και διαδικασιών της εταιρείας 

Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος/η ΤΕΙ / ΑΕΙ Ηλεκτρονικής ή Ηλεκτρολογικής κατεύθυνσης 
•    Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε αντίστοιχη θέση 
•    Κάτοχος αδείας ασκήσεως επαγγέλματος
•    Δυνατότητα ταξιδιών
•    Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
•    Ανεπτυγμένη ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων
•    Ανάληψη πρωτοβουλιών και προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
•    Ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης

Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•    Εταιρικό κινητό
•    Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.
 

Πρόσφατες αναζητήσεις

  • STEREA ELLADA, Athens, Greece PP Adecco ENG
  • Manager
  • STEREA ELLADA, Athens, Greece PP Adecco
  • Specialist