Δημοσιεύθηκε 1 week ago

SAP Accountant

ΤοποθεσίαSTEREA ELLADA, Athens, Greece PP Adecco

Τύπος απασχόλησηςSpecialist

Ημερομηνία2021-01-12

ΕιδικότηταFinance and Accounting
SAP Accountant


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, Μεγάλης Ανώνυμης Εταιρείας που δραστηριοποιείται στον ευρύτερο χώρο του Αυτοκινήτου, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης με έδρα εντός νομού Αττικής:
                                                                                           SAP Accountant  
Περιγραφή Θέσης:
•   Έλεγχος και καταχώρηση τιμολογίων δαπανών, υλικών και υπηρεσιών
•    Παρακολούθηση και συμφωνίες υπολοίπων πελατών και προμηθευτών
•    Λογιστική παγίων (καταχωρήσεις τιμολογίων αγορών και πωλήσεων, μητρώο παγίων φορολογικό και ΕΛΠ, συμφωνίες)
•    Συμμετοχή στη διαδικασία λογιστικής και φορολογικής πληροφόρησης (εγγραφές βιβλίων, ενημέρωση λογαριασμών κοκ)  
Προφίλ Υποψηφίου:
•    Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ κατεύθυνσης λογιστικής
•    Προϋπηρεσία (5) πέντε έως (8) οκτώ  έτη σε ανάλογη θέση σε λογιστήριο εμπορικής επιχείρησης με δραστηριότητα στο λιανεμπόριο
•    Πολύ καλή γνώση Ε.Λ.Π (Ν.4308/2014) 
•    Άριστη γνώση SAP (FI, MM, SD)
•    Άριστη γνώση Excel 
•    Επικοινωνιακές  και οργανωτικές ικανότητες
•    ‘Aριστη ικανότητα συνεργασίας
•    Ικανότητα τήρησης προθεσμιών και εργασίας υπό πίεση
Παροχές Εταιρίας:
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Σύγχρονο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Πρόσφατες αναζητήσεις