Δημοσιεύθηκε 1 week ago

Πολιτικός Μηχανικός (έδρα Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική)

ΤοποθεσίαMAKEDONIA, Thessaloniki, Greece PP Adecco

Τύπος απασχόλησηςSpecialist

Ημερομηνία2020-10-14

ΕιδικότηταBuilding and Construction
Πολιτικός Μηχανικός (έδρα Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
 
Πολιτικός Μηχανικός (έδρα Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική)

Περιγραφή Θέσης
•    Επίβλεψη κατασκευής οικοδομικών έργων
•    Οργάνωση και συντονισμός των εργασιών
•    Εφαρμογή των χρονοδιαγραμμάτων και των διαδικασιών ποιότητας

Προφίλ Υποψηφίου
•    Επαγγελματική εμπειρία 5 έτη σε κατασκευή οικοδομικών έργων
•    Πτυχίο ΑΕΙ Πολιτικού Μηχανικού
•    Αρίστη γνώση αγγλικής γλώσσας
•    Αρίστη γνώση Η/Υ (AutoCAD, ArchiCAD)
•    Ανεπτυγμένες οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
•    Δυνατότητα ταξιδίων

Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Προοπτικές εξέλιξης σε μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη εταιρεία

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές