Δημοσιεύθηκε 3 weeks ago

Βοηθός Λογιστή (Έδρα Ξάνθη)

ΤοποθεσίαTHRAKI, Xanthi, Greece PP Adecco

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2020-08-31

ΕιδικότηταFinance and Accounting
Βοηθός Λογιστή (Έδρα Ξάνθη)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας εταιρείας τροφίμου, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Βοηθός Λογιστή (Έδρα Ξάνθη)
Περιγραφή Θέσης

•    Λογιστικές εργασίες και εγγραφές
•    Εκτέλεση και έλεγχος μισθοδοσίας 
•    Εμπορική διαχείριση και τιμολόγηση
•    Επικοινωνία με πελάτες και προμηθευτές
Προφίλ Υποψηφίου
•    Πτυχίο ΤΕΙ/ ΑΕΙ Οικονομικής/ Λογιστικής Κατεύθυνσης
•    Δύο (2) – τρία (3) έτη προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση, ιδανικά σε εμπορική εταιρεία   
•    Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
•    Επιθυμητή η γνώση 2ης ξένης γλώσσας
•    Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office  
•    Γνώση διαχείρισης μισθοδοσίας
•    Φιλοδοξία, δημιουργικότητα και οργανωτικότητα
•    Επικοινωνιακές δεξιότητες και ομαδικό πνεύμα 
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Δυναμικό περιβάλλον εργασίας 

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Πρόσφατες αναζητήσεις