Δημοσιεύθηκε 1 month ago

Υπάλληλος Back Office (Έδρα Θεσσαλονίκη)

ΤοποθεσίαMAKEDONIA, THESSALONIKI, Greece PP Adecco

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2020-06-24

ΕιδικότηταPublic Sector
Υπάλληλος Back Office (Έδρα Θεσσαλονίκη)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, γνωστής εταιρείας παροχής υπηρεσιών, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Υπάλληλος Back Office (Έδρα Θεσσαλονίκη)
Περιγραφή Θέσης

•    Διαχείριση και προετοιμασία θεματικών ενοτήτων
•    Έλεγχος νομοθεσίας και καταγραφή τροποποιήσεων
•    Ενημέρωση πελατών
•    Οργάνωση γραφείου
•    Γραμματειακή υποστήριξη 
Προφίλ Υποψηφίου
•    Πτυχίο ΤΕΙ/ ΑΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης
•    Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
•    Ένα (1) έτος επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση   
•    Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
•    Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office
•    Ευστροφία, αντίληψη και δημιουργική σκέψη
•    Αναλυτικές και οργανωτικές ικανότητες 
•    Ικανότητα εργασίας υπό πίεση

Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Δυναμικό περιβάλλον εργασίας 

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Πρόσφατες αναζητήσεις