Δημοσιεύθηκε 1 month ago

Υπεύθυνος Καταστήματος Λιανικής (Κλάδος δόμησης και διακόσμησης)

ΤοποθεσίαSTEREA ELLADA, Αθηνα, Greece PP Adecco

Τύπος απασχόλησηςManager

Ημερομηνία2020-05-26

ΕιδικότηταSales and Retail
Υπεύθυνος Καταστήματος Λιανικής (Κλάδος δόμησης και διακόσμησης)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας ελληνικής εμπορικής εταιρείας με πολυετή παρουσία στον κλάδο της δόμησης και διακόσμησης, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης με έδρα την Αθήνα:
Υπεύθυνος Καταστήματος Λιανικής  (Κλάδος δόμησης και διακόσμησης)
Περιγραφή Θέσης
•Εποπτεία και διαχείριση όλης της λειτουργίας του καταστήματος 
•Διαχείριση και καθοδήγηση της ομάδας πωλήσεων του καταστήματος με σκοπό να επιτευχθούν οι στόχοι του καταστήματος και να βελτιωθεί η ικανοποίηση των πελατών
•Ενεργή συμμετοχή στη διαχείριση πωλήσεων και ανάπτυξη πελατειακών σχέσεων με σκοπό την αύξηση του όγκου των πωλήσεων 
•Άμεση επικοινωνία και συνεργασία με την αποθήκη και το τμήμα της διανομής με σκοπό την βέλτιστη εξυπηρέτηση του πελάτη
Προφίλ Υποψηφίου
•Προϋπηρεσία (5) πέντε έως (10) δέκα έτη στις πωλήσεις λιανικής  στον κλάδο προϊόντων δόμησης, διακόσμησης, επίπλου
•Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση ευθύνης διαχείρισης καταστήματος λιανικής
•Απολυτήριο λυκείου τουλάχιστον, ιδανικά κάποιο πτυχίο ΙΕΚ/Κολλεγίου/Ανώτερης εκπαίδευσης στον τομέα των επιχειρησιακών σπουδών ή στον τομέα σπουδών διακόσμησης
•Ανεπτυγμένες ικανότητες πωλήσεων και διαπραγμάτευσης  
•Εξοικείωση με τον χειρισμό εμπορικού ή/και ERP λογισμικού προγράμματος 
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
•Ανεπτυγμένες ικανότητες οργάνωσης και διοίκησης μεσαίου μεγέθους ομάδας πωλήσεων 
•Υψηλό κίνητρο και αποδεδειγμένη εμπειρία σε επίτευξη πωλησιακών στόχων
•Ευελιξία, προσαρμοστικότητα και ικανότητας γρήγορης εκμάθησης
Παροχές Εταιρείας
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•Σύγχρονο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.