Δημοσιεύθηκε 4 months ago

Υπεύθυνος πωλήσεων Κύπρου

ΤοποθεσίαSTEREA ELLADA, ATHENS, Greece PP Adecco

Τύπος απασχόλησηςSpecialist

Ημερομηνία2020-05-21

ΕιδικότηταSales and Retail
Υπεύθυνος πωλήσεων Κύπρου


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλης εταιρείας που δραστηριοποιείται στον χώρο των μηχανημάτων, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Υπεύθυνος Πωλήσεων Κύπρου
Περιγραφή Θέσης
•    Διατηρεί και Αναπτύσσει το υφιστάμενο Δίκτυο Συνεργατών στην Κύπρο
•    Αναγνωρίζει Ευκαιρίες στην Αγορά και προσεγγίζει Νέες Συνεργασίες
•    Παρακολουθεί τις Εξελίξεις της Αγοράς και τον Ανταγωνισμό και προτείνει ενέργειες
•    Προωθεί την επιπρόσθετη Αξία των After Sales Υπηρεσιών και Εκπαίδευσης Πελατών
•    Εφαρμόζει την Εμπορική και Πιστωτική Πολιτική της Εταιρίας
Προφίλ Επιθυμητού Υποψηφίου
•    Εμπειρία άνω των 3 ετών σε Πωλήσεις Β2Β με Διαχείριση-Ανάπτυξη πελατών. Εμπειρία στην Κυπριακή αγορά θα συνεκτιμηθεί  
•    Απόφοιτος/η ΤΕΙ ή ΑΕΙ 
•    Άριστη Γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•    Διαθεσιμότητα συχνών ταξιδιών στην Κύπρο 
•    Πελατοκεντρική αντίληψη με γνώμονα τη δημιουργία Σταθερών Συνεργασιών και την Αυξημένη Ικανοποίηση των συνεργατών μας
•    Ευελιξία στη Διαπραγμάτευση με Προσανατολισμό στο Αποτέλεσμα
•    Άριστες Επικοινωνιακές Δεξιότητες και Επαγγελματική Συμπεριφορά
•    Ομαδικό Πνεύμα Συνεργασίας
Χαρακτηριστικά Θέσης Εργασίας
•    Ανταγωνιστικό Πακέτο Αποδοχών
•    Προμήθειες επί των πωλήσεων βάσει στοχοθέτησης 
•    Επιπρόσθετη Ιδιωτική Ασφάλιση