Δημοσιεύθηκε 1 month ago

Εργάτες/τριες Παραγωγής (Άγιος Ιωάννης Ρέντης)

ΤοποθεσίαSTEREA ELLADA, Athens, Greece Staffing Adecco

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2020-05-20

ΕιδικότηταWarehousing
Εργάτες/τριες Παραγωγής (Άγιος Ιωάννης Ρέντης)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, εργοστασίου παραγωγής απορρυπαντικών, αναζητά τρία (3) άτομα για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων:

Εργάτες/τριες Παραγωγής (Άγιος Ιωάννης Ρέντης)

Περιγραφή Θέσης

Οι υποψήφιοι που θα αναλάβουν τη συγκεκριμένη θέση εργασίας θα είναι υπεύθυνοι για την παραγωγή και συσκευασία των προϊόντων, τα οποία παράγονται στον χώρο του  εργοστασίου καθώς και για εργασίες αποθήκης. 

Προφίλ Υποψηφίου

•    Απόφοιτοι Γυμνασίου-Λυκείου 
•    Επιθυμητή προϋπηρεσία στην γραμμή παραγωγής σε βιομηχανικό χώρο
•    Ικανότητα εργασίας σε κυλιόμενο ωράριο εργασίας 

Παροχές Εταιρείας

•    Πλήρες πακέτο αποδοχών

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.