Δημοσιεύθηκε 1 month ago

Χειριστής/ στρια Κλαρκ (Έδρα Θεσσαλονίκη)

ΤοποθεσίαMAKEDONIA, THESSALONIKI, Greece Staffing Adecco

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2020-05-24

ΕιδικότηταWarehousing
Χειριστής/ στρια Κλαρκ (Έδρα Θεσσαλονίκη)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας εταιρείας, αναζητά (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Χειριστής/ στρια Κλαρκ (Έδρα Θεσσαλονίκη)
Περιγραφή Θέσης

•    Χειρισμός ηλεκτροκίνητου/ πετρελαιοκίνητου κλαρκ
•    Φορτώσεις – Εκφορτώσεις
•    Διαχείριση αποθήκης 
Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος/η Λυκείου / ΙΕΚ/ ΤΕΙ/ ΑΕΙ
•    Απαραίτητη προϋπηρεσία ένα (1) – δύο (2) έτη σε αντίστοιχη θέση σε βιομηχανία
•    Κατοχή διπλώματος χειρισμού κλαρκ
•    Επικοινωνιακότητα, οργανωτικότητα και συνέπεια
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Ευχάριστο κλίμα εργασίας

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.