Δημοσιεύθηκε 2 months ago

Συσκευαστής/τρια Παραγωγής (Μάνδρα)

ΤοποθεσίαGreece, ΜΑΝΔΡΑ, Greece Staffing Adecco

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2020-04-29

ΕιδικότηταManufacturing and Production
Συσκευαστής/τρια Παραγωγής (Μάνδρα)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας πολυεθνικής εταιρείας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Συσκευαστής/τρια Παραγωγής (Μάνδρα)
Περιγραφή Θέσης
•    Τοποθέτηση των προϊόντων σε συσκευασίες
•    Παλλετοποίηση
•    Συμμετοχή σε υποστηρικτικές εργασίες της παραγωγής

Προφίλ Υποψηφίων
•    Απόφοιτοι Λυκείου / ΙΕΚ / ΤΕΙ / ΑΕΙ (ιδανικά κατεύθυνσης Ηλεκτρολογίας ή Μηχανολογίας)
•    Προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε αντίστοιχη θέση 
•    Γνώση της αγγλικής γλώσσας
•    Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
•    Ικανότητα προσαρμογής σε δυναμικό περιβάλλον 

Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας και εκπαίδευση 

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.