Δημοσιεύθηκε 1 week ago

Υπάλληλος Τμήματος Διαγωνισμών & Δημοσίων Συμβάσεων

ΤοποθεσίαSTEREA ELLADA, ATHENS, Greece Staffing Adecco

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2020-05-27

ΕιδικότηταHealthcare and Pharmaceutical
Υπάλληλος Τμήματος Διαγωνισμών & Δημοσίων Συμβάσεων


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, γνωστής ελληνικής εταιρείας που δραστηριοποιείται στον χώρο των ιατρικών μηχανημάτων, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Υπάλληλος Τμήματος Διαγωνισμών & Δημοσίων Συμβάσεων
Περιγραφή Θέσης

•    Καθημερινός έλεγχος πλατφορμών ενημέρωσης και γνωστοποίησης διακηρύξεων προμήθειας από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
•    Συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών
•    Προετοιμασία και διεκπεραίωση ηλεκτρονικών διαγωνισμών του δημοσίου για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών
•    Παρακολούθηση της πορείας των διαγωνισμών
•    Προετοιμασία των συμβάσεων που απαιτούνται για την ανάληψη του έργου
•    Επικοινωνία με τους οίκους του εξωτερικού για τις αντίστοιχες προμήθειες
•    Προετοιμασία και υποβολή οικονομικών και τεχνικών προσφορών
Προφίλ Υποψηφίου

•    Πτυχίο ΤΕΙ / ΑΕΙ 
•    Απαραίτητα τρία (3) έως τέσσερα (4) έτη προϋπηρεσίας σε αντίστοιχο ρόλο
•    Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
•    Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 
•    Καλή γνώση της πλατφόρμας διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), (iSupplies), cosmoONE
•    Ικανότητα ανάγνωσης και κατανόησης δημόσιων εγγράφων και νομικών όρων
•    Σταθερή απόδοση και προσαρμογή σε συνθήκες πίεσης
•    Άριστες ικανότητες οργάνωσης και τήρησης προθεσμιών
Παροχές Εταιρείας

•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.