Δημοσιεύθηκε 1 month ago

Υπεύθυνος Διαγωνισμών Δημοσίου (Αττική)

ΤοποθεσίαSTEREA ELLADA, Athens, Greece PP Adecco

Τύπος απασχόλησηςSpecialist

Ημερομηνία2020-04-07

ΕιδικότηταHealthcare and Pharmaceutical
Υπεύθυνος Διαγωνισμών Δημοσίου (Αττική)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης.
H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, γνωστής ελληνικής εταιρείας που δραστηριοποιείται στο τομέα της υψηλής ιατρικής τεχνολογίας, της διαγνωστικής απεικόνισης και της αρχειοθέτησης, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Υπεύθυνος Διαγωνισμών Δημοσίου (Αττική)
Περιγραφή Θέσης
 
 • Τουλάχιστον (3) τρία έτη εμπειρίας σε διεκπεραίωση Διαγωνισμών Προμηθειών (Πωλήσεις-Συντηρήσεις Ιατρικών Μηχανημάτων) Δημοσίου
 • Διαχείριση των διαγωνιστικών διαδικασιών
 • Εξοικείωση των ηλεκτρονικών συστημάτων αναζήτησης προκηρύξεων
 • Σύνταξη του φακέλου υποψηφιότητας της εταιρείας σε διαγωνισμούς
 • Έλεγχος των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών
 • Επικοινωνία και συνεργασία

Προφίλ Υποψηφίου
 • Γνώση των διαγωνιστικών διαδικασιών
 • Γνώση του νομικού πλαισίου των δημόσιων διαγωνισμών (ν. 4412)
 •  Εμπειρία στα ηλεκτρονικά συστήματα αναζήτησης σχετικών αιτημάτων
 • Εμπειρία στην εύρεση και διαχείριση διαγωνισμών από site & πλατφόρμες (e.g. infonews-isupplies)
 • Γνώση Αγγλικών και Η/Υ
 • Ικανότητα άριστης επικοινωνίας και συνεργασίας
 • Οργανωτική ικανότητα, ικανότητα ανταπόκρισης σε πολλαπλά καθήκοντα και ανάληψης πρωτοβουλίας
 • Αποτελεσματικότητα (και) υπό συνθήκες στενότητας χρόνου
 • Ικανότητα ανάλυσης και επίλυσης διαχειριστικών και τεχνικών προβλημάτων

Παροχές Εταιρείας
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Σύγχρονο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον        

 
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome.
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.