Δημοσιεύθηκε 1 month ago

Software Developer

ΤοποθεσίαSTEREA ELLADA, Athens, Greece PP Adecco

Τύπος απασχόλησηςSpecialist

Ημερομηνία2020-03-31

ΕιδικότηταIT and Telecommunications
Software Developer


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. 
H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, γνωστής ελληνικής εταιρείας που δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη λογισμικού, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Software Developer 
Περιγραφή Θέσης
•    Πτυχίο ΑΕΙ – ΤΕΙ Πληροφορικής & Τεχνολογίας είναι απαραίτητο
•    Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση
•    Μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφές αντικείμενο είναι επιθυμητός
•    Εμπειρία σε Java, Spring, MVC Framework, Bootstrap, Javascript, Web Services (Rest & SOAP)
•    Spring version 4.2.1
•    Maven compiler
•    Mybatis orm
•    Εμπειρία σε SQL & Postgresql
•    Γνώση Java version 1.8
•    Οι τεχνολογίες web service ειναι soap και rest client
Χαρακτηριστικά θέσης
•    Ανάπτυξη εφαρμογών
•    Συντήρηση εφαρμογών
•    Παροχή τεχνικής υποστήριξης σε υφιστάμενες εφαρμογές
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Σύγχρονο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.
 

Πρόσφατες αναζητήσεις