Δημοσιεύθηκε 1 month ago

Υπεύθυνοι Ανάπτυξης Πωλήσεων  Β2Β

ΤοποθεσίαGreece, Athens, Greece Staffing Adecco

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2020-05-29

ΕιδικότηταSales and Retail
Υπεύθυνοι Ανάπτυξης Πωλήσεων  Β2Β


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, γνωστής ελληνικής εταιρείας στον χώρο των ιατρικών και φαρμακευτικών ειδών, αναζητά δύο (2) άτομα για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων:

Υπεύθυνοι Ανάπτυξης Πωλήσεων  Β2Β
Περιγραφή Θέσης

•    Ανάπτυξη νέου πελατολογίου και παρακολούθηση της αγοράς για εντοπισμό νέων ευκαιριών συνεργασίας
•    Παρακολούθηση του υφιστάμενου πελατολογίου μέσω προσωπικών επαφών και επισκέψεων
•    Παρακολούθηση και διαχείριση αιτημάτων πελατών 
•    Μελέτη του ανταγωνισμού και της αγοράς
•    Δημιουργία αναφορών και παρουσιάσεων σύμφωνα με την εταιρική πολιτική 

Προφίλ Υποψηφίων
•    Απόφοιτοι ΙΕΚ / ΤΕΙ / ΑΕΙ 
•    Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε αντίστοιχη θέση 
•    Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
•    Καλός χειρισμός Η/Υ και εφαρμογών MS Office 
•    Δυνατότητα πραγματοποίησης ταξιδιών
•    Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας & πελατοκεντρική αντίληψη
•    Ευχέρεια στη διαμόρφωση καλών και σταθερών επαγγελματικών σχέσεων
•    Ικανότητα αναγνώρισης ευκαιριών στην αγορά

Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•    Μεταβλητές αποδοχές βάση επίτευξης στόχου 
•    Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.
 

Πρόσφατες αναζητήσεις