Δημοσιεύθηκε 2 months ago

Διπλωματούχοι Χειριστές Clark (Μαρκόπουλο, Αττικής)

ΤοποθεσίαSTEREA ELLADA, Markopoulo, Greece Staffing Adecco

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2020-03-27

ΕιδικότηταWarehousing
Διπλωματούχοι Χειριστές Clark (Μαρκόπουλο, Αττικής)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, γνωστής μεγάλης ελληνικής εταιρείας Supermarket, αναζητά δύο (2) άτομα για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων:

Διπλωματούχοι Χειριστές Clark (Μαρκόπουλο, Αττικής) 

Περιγραφή Θέσης
•    Χειρισμός Clark 
•    Φορτώσεις-Εκφορτώσεις 
•    Υποστηρικτές εργασίες στον χώρο της αποθήκης
Προφίλ Υποψηφίων
•    Απόφοιτος/η Λυκείου/ ΙΕΚ / ΤΕΙ   
•    Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•    Κάτοχος διπλώματος χειρισμού Clark 
•    Επιθυμητά κάτοχοι πιστοποιητικού υγειονομικού ενδιαφέροντος 
•    Κάτοχοι ιδιόκτητου μεταφορικού μέσου 
•    Ευχάριστη προσωπικότητα με διάθεση για εργασία 
Παροχές Εταιρείας
•    Σταθερό πρωϊνό ωράριο εργασίας 
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.