Δημοσιεύθηκε 2 months ago

Υπάλληλος Γραφείου (έδρα Θεσσαλονίκη)

ΤοποθεσίαMAKEDONIA, THESSALONIKI, Greece Staffing Adecco

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2020-03-11

ΕιδικότηταCall Centre and Customer Service
Υπάλληλος Γραφείου (έδρα Θεσσαλονίκη)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, γνωστής εταιρείας παροχής υπηρεσιών, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Υπάλληλος Γραφείου (έδρα Θεσσαλονίκη)
Περιγραφή Θέσης

•    Συντονισμός και εκτέλεση οικονομικών και εμπορικών εργασιών  
•    Έκδοση και καταχώρηση τιμολογίων 
•    Γραμματειακή υποστήριξη και οργάνωση γραφείου
•    Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου και εξυπηρέτηση πελατών
Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος/η ΙΕΚ/ ΤΕΙ/ ΑΕΙ
•    Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον (2) έτη σε αντίστοιχη θέση 
•    Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
•    Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 
•    Ευχάριστη προσωπικότητα με αξιοπιστία και διάθεση για εργασία
•    Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και συνέπειας
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.