Δημοσιεύθηκε 6 days ago

Marketing Manager

ΤοποθεσίαGreece, Αθήνα, Greece PP Adecco

Τύπος απασχόλησηςManager

Ημερομηνία2020-06-26

ΕιδικότηταMarketing and Media
Marketing Manager


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, γνωστής εμπορικής εταιρείας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Marketing Manager
Περιγραφή Θέσης

•    Συμβάλει στον σχεδιασμό της στρατηγικής του marketing των προϊόντων, αναπτύσσει προβλέψεις και οργανώνει / υλοποιεί ενέργειες προώθησης με βάση το εγκεκριμένο στρατηγικό πλάνο για τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες προς του πελάτες και αξιολογεί την απόδοση τους 
•    Αναλαμβάνει τη σύνταξη μελετών και ερευνών αγοράς για προϊόντα και/ή υπηρεσίες, εντοπίζει / προβλέπει τις ανάγκες των πελατών και των αγοραστών σε προϊόντα και/ή υπηρεσίες και εισηγείται νέα ή αναθεωρημένα προϊόντα/υπηρεσίες, παρακολουθεί την ανάπτυξη νέων προϊόντων και ανανέωση υπαρχόντων 
•    Συνεργάζεται, κατευθύνει και επιβλέπει γραφίστες, διαφημιστές, ειδικούς μέσων, ερευνητές αγοράς, προμηθευτές, κατασκευαστές για την ανάπτυξη και σχεδιασμό παραγωγής προϊόντων/υπηρεσιών 
•    Αναλαμβάνει τη διαχείριση των social media και είναι υπεύθυνος για marketing plan ενέργειες 
•    Αναλύει δεδομένα του ανταγωνισμού και της αγοράς ανά πελάτη 
•    Παρακολουθεί την πορεία των προϊόντων στην αγορά και προτείνει έγκαιρα ενέργειες προς την καλύτερη προώθηση τους 
•    Εισηγείται για το διαφημιστικό προγραμματισμό και τις ενέργειες προβολής της εταιρίας και των προϊόντων, συμμετέχει στην υλοποίηση αυτών με όλα τα διαθέσιμα, κατάλληλα και εγκεκριμένα μέσα 
Προφίλ Υποψηφίου

•    Τουλάχιστον 3ετή εμπειρία στον τομέα του σε εταιρεία καλλυντικών (κρέμες προσώπου, αντηλιακά) 
•    Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής κατεύθυνσης / Διοίκησης Επιχειρήσεων / Marketing ή/και Θετικών Επιστημών 
•    Προσανατολισμός στην επίτευξη του στόχου 
•    Ανεπτυγμένες δεξιότητες επικοινωνίας
•    Άριστη γνώση αγγλικών
•    Καλή γνώση εφαρμογών MS Office  
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.