Δημοσιεύθηκε 2 months ago

Γεωπόνος Υπεύθυνος Αγροδιατροφικού κλάδου – Λακωνία

ΤοποθεσίαPELOPONISSOS, LAKONIA, Greece PP Adecco

Τύπος απασχόλησηςManager

Ημερομηνία2020-04-02

ΕιδικότηταBuilding and Construction
Γεωπόνος Υπεύθυνος Αγροδιατροφικού κλάδου – Λακωνία


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. 
Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση “Η Αναβίωση της Βαμβακούς” (Vamvakou Revival), με την ηθική και οικονομική υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), συστάθηκε τον Αύγουστο του 2018 με σκοπό την πλήρη αναζωογόνηση του χωριού Βαμβακού Λακωνίας, με εφόδια την ιστορία, το ανθρώπινο κεφάλαιο και τον φυσικό πλούτο της περιοχής. 
H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση “Η Αναβίωση της Βαμβακούς”, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Γεωπόνος Υπεύθυνος Αγροδιατροφικού κλάδου – Λακωνία
Περιγραφή Θέσης
•    Παροχή συμβουλευτικής τεχνικής υποστήριξης, οικονομοτεχνικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού
•    Καλή γνώση και κατανόηση του γεωργικού τομέα κρίνεται απαραίτητη
•    Συντονισμός και επίβλεψη μελετών στον αγροδιατροφικό κλάδο 
•    Στοχοθεσία και συντονισμό των δράσεων
•    Ευαισθητοποίηση, εμπλοκή, συνεργασία και οργάνωση των τοπικών φορέων γύρω από την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και το σχεδιασμό των επόμενων βημάτων στον αγροδιατροφικό τομέα
•    Οικονομική παρακολούθηση των έργων
•    Σύνταξη απολογισμών εβδομαδιαίων αναφορών προς τον οργανισμό
Προφίλ Υποψηφίου
•    Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο κλάδο της Γεωπονίας / Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
•    Μεταπτυχιακός τίτλος στον Οικονομικό τομέα - Επιθυμητό
•    Τουλάχιστον τρία  (3) έτη  εμπειρίας στη διαχείριση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από επιχορηγήσεις της ΕΕ και άλλους φορείς
•    Γνώση της ανάπτυξης και της επαγγελματικής κατάρτισης νέων είναι σημαντικό να υπάρχει
•    Ιδιαίτερη προσοχή στη λεπτομέρεια
•    Ευχέρεια με τη χρήση της Αγγλικής γλώσσας (γραπτή και προφορική επικοινωνία)
•    Ενεργητική προσωπικότητα
•    Υψηλό επίπεδο εσωτερικής παρακίνησης 
•    Ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης σχέσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη
•    Απαιτείται διαθεσιμότητα ταξίδια
•    Γνώση της χρήσης σύγχρονων μορφών τεχνολογίας πληροφοριών
*Καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση βιογραφικών – 02/05/2020
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome.
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.