Δημοσιεύθηκε 1 month ago

Χειριστής/στρια Φορτωτή Υπογείων Έργων (Έδρα Ολυμπιάδα Χαλκιδικής)

ΤοποθεσίαMAKEDONIA, Olympiada, Greece Staffing Adecco

Τύπος απασχόλησηςSpecialist

Ημερομηνία2020-04-08

ΕιδικότηταManufacturing and Production
Χειριστής/στρια Φορτωτή Υπογείων Έργων (Έδρα Ολυμπιάδα Χαλκιδικής)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας εταιρεία στον χώρο της βιομηχανίας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Χειριστής/στρια Φορτωτή Υπογείων Έργων (Έδρα Ολυμπιάδα Χαλκιδικής)
Περιγραφή Θέσης
•    Χειρισμός φορτωτικού για την μεταφορά προϊόντων και αγαθών 
•    Υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία των υπογείων έργων
•    Τεχνική υποστήριξη και γενικός έλεγχος 
•    Αντιμετώπιση βλαβών και φθορών
Προφίλ Υποψηφίου
•    Απαραίτητη προϋπηρεσία 3 έτη σε αντίστοιχη θέση ιδανικά στον κλάδο της βιομηχανίας
•    Απαραίτητη κατοχή άδειας χειριστή μηχανήματος έργου 5ης ειδικότητας κατηγορία 5.3
•    Επιθυμητή εμπειρία στη φόρτωση φορτηγών υπογείων έργων
•    Πολύ καλή η γνώση Αγγλικών
•    Άριστη γνώση εφαρμογών MS Office
•    Δυνατότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Δυναμικό περιβάλλον εργασίας

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.