Δημοσιεύθηκε 1 month ago

Υπάλληλοι Μεταφοράς Αρχείου

ΤοποθεσίαSTEREA ELLADA, Athens, Greece Staffing Adecco

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2020-02-13

ΕιδικότηταWarehousing
Υπάλληλοι Μεταφοράς Αρχείου


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά άτομα για την στελέχωση των παρακάτω θέσεων:

Υπάλληλοι Μεταφοράς Αρχείου

Περιγραφή Θέσης
•    Οι κάτοχοι των θέσεων θα είναι υπεύθυνοι για την φυσική μεταφορά και τακτοποίηση αρχείου εντός του χώρου της εταιρείας . 

Προφίλ Υποψηφίων
•    Απόφοιτοι Λυκείου/ ΙΕΚ 
•    Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
•    Εξοικείωση με τον χειρισμό Η/Υ  
•    Ευχάριστη προσωπικότητα με διάθεση για εργασία
•    Ικανότητα τήρησης διαδικασιών & προθεσμιών

Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Σταθερό ωράριο εργασίας 
•    Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 


Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.