Δημοσιεύθηκε 2 weeks ago

Τεχνικός Συντήρησης (Οινόφυτα)

ΤοποθεσίαSTEREA ELLADA, Οινόφυτα, Greece Staffing Adecco

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2020-06-16

ΕιδικότηταManufacturing and Production
Τεχνικός Συντήρησης (Οινόφυτα)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό της πολυεθνικής εταιρείας General Mills που δραστηριοποιείται στον χώρο του τροφίμου, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Τεχνικός Συντήρησης (Οινόφυτα)

Η εταιρεία

Η General Mills είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες παραγωγής και εμπορίας τροφίμων παγκοσμίως.  Λειτουργεί σε περισσότερες από 100 χώρες και διαθέτει πάνω από 100 εμπορικά σήματα, συμπεριλαμβανομένων των Pillsbury, Häagen-Dazs, Nature Valley, Betty Crocker, Green Giant, Old El Paso, Yoplait. 

Ο ρόλος

Ο Τεχνικός Συντήρησης θα είναι υπεύθυνος για μια σειρά από εργασίες συντήρησης και επίλυσης βλαβών τόσο στον εξοπλισμό όσο και στις υποδομές του Εργοστασίου  Οινοφύτων και θα αναφέρεται απευθείας στον Προϊστάμενο της βάρδιας. Σε κάθε περίπτωση ο Τεχνικός Συντήρησης εργάζεται σύμφωνα με τα πρότυπα και τους κανόνες Ασφαλείας Εργαζομένων και Τροφίμων.

Κύριες υπευθυνότητες


•    Ρύθμιση και έλεγχος των μηχανών παραγωγής 
•    Διάγνωση τεχνικών προβλημάτων και πρόταση και εφαρμογή άμεσων λύσεων με σκοπό την αποφυγή διακοπής της παραγωγικής διαδικασίας
•    Αποκατάσταση δυσλειτουργιών/βλαβών 
•    Συντήρηση των μηχανών παραγωγής εντός προδιαγραφών και σύμφωνα με προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης
•    Αναφορά τυχόν προβλημάτων στη λειτουργία μηχανών προς περαιτέρω διερεύνηση
•    Υποστήριξη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
•    Συνεργασία με τμήματα Παραγωγής, Αποθήκης και Διασφάλισης Ποιότητας 

Απαιτούμενα Προσόντα


•    Απόφοιτος ΤΕΙ Μηχανολογίας
•    Γνώση Η/Υ & Αγγλικής γλώσσας
•    3-4 χρόνια εμπειρίας σε ανάλογη θέση σε Βιομηχανία
•    Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και ευελιξία
•    Επικοινωνιακές δεξιότητες

Η εταιρεία προσφέρει

•    Συνολικό πακέτο αποδοχών και παροχών
•    Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας και κουλτούρα συνεχούς βελτίωσης 
•    Ευκαιρία επαγγελματικής ανάπτυξης μέσα σε μία μεγάλη και οργανωμένη εταιρία παγκόσμιας φήμης

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.