Δημοσιεύθηκε 1 day ago

Inventory Demand Planner

ΤοποθεσίαSTEREA ELLADA, ATHENS, Greece Staffing Adecco

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2020-04-06

ΕιδικότηταEngineering and Technical
Inventory Demand Planner


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας εταιρείας που δραστηριοποιείται στον χώρο κατασκευής μηχανολογικού εξοπλισμού διαχείρισης απορριμμάτων, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Inventory Demand Planner
Περιγραφή Θέσης

•    Παρακολούθηση αποθήκης και καταγραφή υλικών 
•    Διαχείριση της επικοινωνίας με τα τμήματα παραγωγής και αποθήκης με στόχο την βέλτιστη συνεργασία
•    Καταχώρηση παραγγελιών και επικοινωνία με το εσωτερικό και το εξωτερικό
•    Καθημερινή επικοινωνία και συνεργασία με όλα τα τμήματα της παραγωγής
•    Δημιουργία χρονοδιαγράμματος 
Προφίλ Υποψηφίου

•    Πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ  Μηχανολογίας ή απόφοιτος σχολής με τεχνικό-τεχνολογικό υπόβαθρο
•    Προϋπηρεσία επιθυμητή όχι απαραίτητη
•    Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
•    Πολύ καλή γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων Inventor ή AutoCAD
•    Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 
•    Άριστες οργανωτικές δεξιότητες
•    Διάθεση και κίνητρο για εργασία
Παροχές Εταιρείας

•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Ιδιωτική ασφάλιση
•    Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.
 

Πρόσφατες αναζητήσεις