Δημοσιεύθηκε 1 month ago

Υπάλληλοι Διαχείρισης Δανειακών Συμβάσεων

ΤοποθεσίαSTEREA ELLADA, Athens, Greece Staffing Adecco

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2020-02-05

ΕιδικότηταBanking and Insurance
Υπάλληλοι Διαχείρισης Δανειακών Συμβάσεων


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά άτομα για την στελέχωση των παρακάτω θέσεων:

Υπάλληλοι Διαχείρισης Δανειακών Συμβάσεων 

Περιγραφή Θέσης
•    Έλεγχος πληρότητας φακέλων δανειακών συμβάσεων 
•    Διερεύνηση συμβατικών εγγράφων και καταγραφή δανειακών εξασφαλίσεων  
•    Καταχώρηση των πληροφοριών στο σύστημα 
Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος ΤΕΙ / ΑΕΙ 
•    Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε θέση τμήματος πιστοδοτήσεων ή υλοποίησης εγκριτικών αποφάσεων 
•    Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
•    Καλός χειρισμός Η/Υ και εφαρμογών MS Office 
•    Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας 
•    Ικανότητα εστίασης στη λεπτομέρεια
•    Ικανότητα τήρησης διαδικασιών & προθεσμιών
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Σταθερό ωράριο εργασίας 
•    Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.