Δημοσιεύθηκε 2 months ago

Τεχνικός Συντήρησης ( Ψυκτικός)

ΤοποθεσίαSTEREA ELLADA, Athens, Greece Staffing Adecco

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2020-02-04

ΕιδικότηταEngineering and Technical
Τεχνικός Συντήρησης ( Ψυκτικός)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, γνωστού μεγάλου εμπορικού κέντρου, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Τεχνικός Συντήρησης ( Ψυκτικός) 

Περιγραφή Θέσης
•    Παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων 
•    Καθημερινή επικοινωνία με συναδέλφους και υποστηρικτές εργασίες γενικών καθηκόντων  
•    Γενική εποπτεία του συνόλου των κτηριακών εγκαταστάσεων και υποδομών του συγκροτήματος 
•    Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών του εξοπλισμού και του συνόλου των υποδομών 

Προφίλ Υποψηφίου
•    Πτυχίο ΕΠΑΛ / ΙΕΚ  με κατεύθυνση Ψυκτικού 
•    Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών ως τεχνικός συντήρησης πολυτελών εγκαταστάσεων ή μεγάλων χώρων συνάθροισης κοινού 
•    Απαραίτητα κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος 
•    Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες 
•    Οργανωτικότητα & άριστα επικοινωνιακά χαρακτηριστικά 

Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας 
•    Προοπτικές εξέλιξης 

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.