Δημοσιεύθηκε 4 weeks ago

Υπεύθυνος Σχεδιασμού Συστημάτων Βιομηχανικών Ραφιών

ΤοποθεσίαSTEREA ELLADA, Αθήνα, Greece Staffing Adecco

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2020-03-04

ΕιδικότηταEngineering and Technical
Υπεύθυνος Σχεδιασμού Συστημάτων Βιομηχανικών Ραφιών


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό της πολυεθνικής εταιρείας Toyota Material Handling, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Υπεύθυνος Σχεδιασμού Συστημάτων Βιομηχανικών Ραφιών

Περιγραφή Θέσης


•    Σχεδιασμός χωροταξικής διάταξης (με χρήση Autocad 3D) και στατικοί υπολογισμοί συστημάτων ραφιών 
•    Εκπόνηση αντισεισμικών και στατικών μελετών για μεταλλικά συστήματα ραφιών
•    Κοστολόγηση υλικών και δημιουργία προσφορών
•    Παραγγελία υλικών και παρακολούθηση μεταφοράς τους
•    Συμμετοχή σε εμπορικές επισκέψεις πελατών με σκοπό την αναγνώριση της τεχνικής ανάγκης του πελάτη

Προφίλ Υποψηφίου


•    Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού από ΤΕΙ ή Πολυτεχνείο
•    Ένα (1) έως δύο (2) έτη προϋπηρεσίας σε θέση σχεδιαστή συστημάτων ραφιών, βιομηχανικών κτηρίων ή κάτι αντίστοιχο 
•    Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
•    Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office και Autocad 3D
•    Ικανότητες επικοινωνίας και εργασίας στα πλαίσια ομάδας

Παροχές Εταιρείας

•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Bonus
•    Ιδιωτική Ασφάλιση


Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.


Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.