Δημοσιεύθηκε 5 months ago

Χημικός / Τεχνολόγος Τροφίμων (Έδρα Κιλκίς)

ΤοποθεσίαMAKEDONIA, Kilkis, Greece Staffing Adecco

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2020-02-19

ΕιδικότηταQuality
Χημικός / Τεχνολόγος Τροφίμων (Έδρα Κιλκίς)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας εταιρείας τροφίμου, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Χημικός / Τεχνολόγος Τροφίμων
(Έδρα Κιλκίς)

Περιγραφή Θέσης
•    Διασφάλιση διαδικασιών ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων
•    Οργανοληπτικός έλεγχος σε όλα τα στάδια της παραγωγής
•    Έλεγχος συμμόρφωσης των προδιαγραφών α΄ υλών και τελικών προϊόντων με την ισχύουσα νομοθεσία 
•    Σύνταξη και αναθεώρηση των διαδικασιών, εντύπων και εγχειριδίων των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας ISO, HACCP, IFS
•    Έλεγχος παραλαβών και τήρησης ιχνηλασιμότητας σε όλα τα τμήματα 
•    Παρακολούθηση νομοθεσίας και επικοινωνία με δημόσιες αρχές και φορείς
Προφίλ Υποψηφίου
•    Πτυχίο ΤΕΙ/ ΑΕΙ Χημείας ή Τεχνολογίας Τροφίμων
•    Απαραίτητη προϋπηρεσία τρία (3) έως πέντε (5) έτη σε αντίστοιχη θέση στον κλάδο των τροφίμων 
•    Γνώση διαχείρισης συστημάτων ποιότητας 
•    Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
•    Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 
•    Ομαδικό πνεύμα εργασίας και επαγγελματισμός
•    Προσήλωση στην επίτευξη στόχων και αποτελεσματικότητα
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Δυναμικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον εργασίας

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.