Δημοσιεύθηκε 4 months ago

Υπεύθυνος/ η Ποιοτικού Ελέγχου /Τεχνολόγος Τροφίμων (Έδρα Κιλκίς)

ΤοποθεσίαMAKEDONIA, Kilkis, Greece Staffing Adecco

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2020-03-17

ΕιδικότηταQuality
Υπεύθυνος/ η Ποιοτικού Ελέγχου /Τεχνολόγος Τροφίμων (Έδρα Κιλκίς)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας εταιρείας τροφίμου, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Υπεύθυνος/ η Ποιοτικού Ελέγχου /Τεχνολόγος Τροφίμων
(Έδρα Κιλκίς)

Περιγραφή Θέσης
•    Εφαρμογή κείμενης και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας Τροφίμων ΚΑΝ 1169/2011
•    Σύνταξη των ετικετών των προϊόντων και τήρηση προδιαγραφών 
•    Διαχείριση και επίλυση ποιοτικών προβλημάτων και παραπόνων 
•    Εφαρμογή και τήρηση διαδικασιών ISO, HACCP, IFS
Προφίλ Υποψηφίου
•    Πτυχίο ΤΕΙ/ ΑΕΙ Χημείας ή Τεχνολογίας Τροφίμων
•    Απαραίτητη προϋπηρεσία τρία (3) έως πέντε (5) έτη σε αντίστοιχη θέση στον κλάδο των τροφίμων 
•    Γνώση διαχείρισης συστημάτων ποιότητας 
•    Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
•    Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 
•    Ομαδικό πνεύμα εργασίας και επαγγελματισμός
•    Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Δυναμικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον εργασίας

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Πρόσφατες αναζητήσεις