Δημοσιεύθηκε 8 months ago

Ανειδίκευτοι Εργάτες (έδρα Θεσσαλονίκη)

ΤοποθεσίαMAKEDONIA, Thessaloniki, Greece PP Adecco

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2020-01-08

ΕιδικότηταManufacturing and Production
Ανειδίκευτοι Εργάτες (έδρα Θεσσαλονίκη)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά άτομα για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
 
Ανειδίκευτοι Εργάτες (έδρα Θεσσαλονίκη)

Περιγραφή Θέσης
•    Διεκπεραίωση χειρωνακτικών εργασιών
•    Ταξινόμηση και τακτοποίηση φορτίων
•    Υποβοήθηση σε υποστηρικτές εργασίες

Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτοι Γυμνασίου - Λυκείου
•    Επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση σε γραμμές παραγωγής ή συσκευασίας, ιδανικά στον τομέα του τρόφιμου
•    Ικανότητα εργασίας σε βάρδιες
•    Συνέπεια και προθυμία για εργασία 

Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές

Πρόσφατες αναζητήσεις