Δημοσιεύθηκε 8 months ago

Medical Software Consultant

ΤοποθεσίαSTEREA ELLADA, Athens, Greece PP Adecco

Τύπος απασχόλησηςSpecialist

Ημερομηνία2020-01-20

ΕιδικότηταIT and Telecommunications
Medical Software Consultant


Η Adecco για λογαριασμό πελάτη της που δραστηριοποιείται στο κλάδο των Ιατροτεχνολογικών προϊόντων, αναζητά, ένα (1) άτομα για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης: 
Medical Software Consultant
Περιγραφή θέσης:

•    Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ στον κλάδο της Πληροφορικής, Βιοϊατρικής Μηχανικής ή Νοσηλευτικής (με κατεύθυνση και γνώσεις ΙΤ).
•    Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση.
•    Εμπειρία στη χρήση περίπλοκων συστημάτων λογισμικού
•    Εμπειρία σε θέματα νοσοκομείου και νοσηλείας ασθενών
•    Γνώση (Microsoft SQL, MySQL)  είναι απαραίτητη.
•    Άριστη γνώση εφαρμογών Microsoft Office (Word, Excel, Outlook).
•    Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
•    Άριστα οργανωτικά και επικοινωνιακά προσόντα.
•    Άριστα προσόντα παρουσίασης και εκπαίδευσης
•    Δίπλωμα οδήγησης Β΄ κατηγορίας.
Καθήκοντα και Τομείς Ευθύνης: 
Α. Τεχνολογικό μέρος 

•     Καταγραφή και ανάλυση απαιτήσεων του εκάστοτε έργου. 
•    Προετοιμασία της εγκατάστασης στο χώρο του νοσοκομείου (Υποδομές ΙΤ, περιφερειακός εξοπλισμός, συντονισμός προσωπικού νοσοκομείου). 
•    Αρχική εγκατάσταση εφαρμογής και δοκιμές ορθής λειτουργίας. 
•    Παραμετροποίηση της εφαρμογής στις ανάγκες του νοσοκομείου, πάντα σε συνεργασία με το προσωπικό του νοσοκομείου. 
•    Εκπαίδευση προσωπικού νοσοκομείου (Ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό καθώς και τεχνικό προσωπικό εάν υπάρχει). 
•    Υποστήριξη της εφαρμογής τόσο σε επίπεδο ορθής λειτουργίας και αντιμετώπισης τεχνικών προβλημάτων, όσο και σε επίπεδο υποστήριξης των χρηστών. 
•    Επικοινωνία με τα τμήματα υποστήριξης της κατασκευάστριας εταιρείας για επίλυση προβλημάτων που δεν είναι δυνατόν να επιλυθούν από τον/την ίδιο/α. 
•    Ενημέρωση για τις νέες εκδόσεις του προγράμματος και δοκιμές λειτουργίας των νέων εκδόσεων πριν την παράδοσή τους στα νοσοκομεία.
Β. Ιατρικό μέρος 
•    Γνώση περιβάλλοντος Νοσοκομείου και ειδικότερα σε Χειρουργεία και ΜΕΘ. 
•    Επικοινωνία με χρήστες (Ιατρούς και Νοσηλευτές). 
Παροχές Εταιρείας:
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•    Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 

 
 

Πρόσφατες αναζητήσεις