Δημοσιεύθηκε 2 months ago

Εργάτες/ τριες Παραγωγής (Μάνδρα)

ΤοποθεσίαGreece, Μάνδρα, Greece Staffing Adecco

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2020-01-16

ΕιδικότηταWarehousing
Εργάτες/ τριες Παραγωγής (Μάνδρα)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας πολυεθνικής εταιρείας, αναζητά τέσσερα (4) άτομα για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων:
Εργάτες/τριες Παραγωγής (Μάνδρα)
Περιγραφή Θέσης
•    Τοποθέτηση των προϊόντων σε συσκευασίες
•    Παλλετοποίηση
•    Συμμετοχή σε υποστηρικτικές εργασίες της παραγωγής

Προφίλ Υποψηφίων
•    Απόφοιτοι ΙΕΚ / ΤΕΙ / ΑΕΙ Ηλεκτρολογίας ή Μηχανολογίας
•    Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση επιθυμητή
•    Γνώση της αγγλικής γλώσσας
•    Κάτοχοι Ι.Χ.
•    Ικανότητα εργασίας σε βάρδιες
•    Ικανότητα προσαρμογής σε δυναμικό περιβάλλον 

Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας και εκπαίδευση 

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.