Δημοσιεύθηκε 2 weeks ago

Υπεύθυνος/η Πωλήσεων (Έδρα Θεσσαλονίκη)

ΤοποθεσίαMAKEDONIA, THESSALONIKI, Greece Staffing Adecco

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2020-05-22

ΕιδικότηταSales and Retail
Υπεύθυνος/η Πωλήσεων (Έδρα Θεσσαλονίκη)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας εταιρείας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Υπεύθυνος/η Πωλήσεων (Έδρα Θεσσαλονίκη)
Περιγραφή Θέσης

•    Χαρτογράφηση αγοράς και ανεύρεση υποψήφιων πελατών 
•    Παρουσίαση χαρτοφυλακίου προϊόντων σε δυνητικούς πελάτες 
•    Σύνταξη οικονομικών προσφορών, διαπραγμάτευση όρων συνεργασίας και κλείσιμο συμφωνιών 
•    Υποστήριξη και εκπαίδευση πελατών μετά την πώληση 
Προφίλ Υποψηφίου
•    Πτυχίο ΙΕΚ/ ΤΕΙ/ ΑΕΙ
•    Δύο (2) έτη απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε βιομηχανικές πωλήσεις μηχανολογικού εξοπλισμού
•    Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
•    Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 
•    Ομαδικό πνεύμα εργασίας και επαγγελματισμός
•    Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες
•    Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Εταιρικό αυτοκίνητο
•    Bonus επίτευξης στόχων
•    Δυναμικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον εργασίας

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Πρόσφατες αναζητήσεις