Δημοσιεύθηκε 8 months ago

Υπάλληλος Τηλεφωνικών Πωλήσεων

ΤοποθεσίαGreece, Athens, Greece Staffing Adecco

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2020-01-03

ΕιδικότηταCall Centre and Customer Service
Υπάλληλος Τηλεφωνικών Πωλήσεων


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας εταιρείας παροχής υπηρεσιών, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Υπάλληλος Τηλεφωνικών Πωλήσεων 
Περιγραφή Θέσης
•    Επικοινωνία με υποψήφιους πελάτες και ενημέρωσή τους σχετικά με τις υπηρεσίες της εταιρείας
•    Διερεύνηση αναγκών πελατών και προώθηση των προϊόντων  
•    Καταχώρηση πληροφοριών στο ERP σύστημα της εταιρείας

Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος Λυκείου / ΙΕΚ / ΤΕΙ / ΑΕΙ 
•    Προϋπηρεσία σε τηλεφωνικό κέντρο επιθυμητή
•    Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
•    Καλός χειρισμός Η/Υ και εφαρμογών MS Office 
•    Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας & πελατοκεντρική αντίληψη
•    'Άριστη διαπραγματευτική ικανότητα
•    Ικανότητα προσαρμογής σε δυναμικό περιβάλλον 

Παροχές Εταιρείας
•    Σύμβαση αορίστου χρόνου 
•    Σταθερές αποδοχές και bonus επίτευξης στόχων 
•    Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας και εκπαίδευση 

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Πρόσφατες αναζητήσεις