Δημοσιεύθηκε 1 month ago

ΖeniΘ - Υπάλληλος Υποδοχής

ΤοποθεσίαGreece, Athens, Greece Staffing Adecco

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2020-02-18

ΕιδικότηταCall Centre and Customer Service
ΖeniΘ - Υπάλληλος Υποδοχής


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό της εταιρείας ΖeniΘ (Εταιρεία Προμήθειας Αερίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας Α.Ε), αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Υπάλληλος Υποδοχής
Περιγραφή Θέσης
•    Διαχείριση κλήσεων και εξυπηρέτηση πελατών
•    Γραμματειακή υποστήριξη και τήρηση αρχείου συναντήσεων
•    Διασφάλιση τήρησης των πρωτοκόλλων και των διαδικασιών της εταιρείας 
•    Υποστήριξη διαδικασιών προγραμμάτων εκπαίδευσης του τμήματος HR

Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος/τη ΙΕΚ / ΤΕΙ / ΑΕΙ 
•    Προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών σε αντίστοιχη θέση
•    Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
•    Γνώση της ιταλικής γλώσσας επιθυμητή 
•    Άριστος χειρισμός Η/Υ και εφαρμογών MS Office 
•    Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας & πελατοκεντρική αντίληψη
•    Άριστες οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες 
•    Προσαρμοστικότητα και ευελιξία

Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας και εκπαίδευση 

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.