Δημοσιεύθηκε 7 months ago

Περιφερειακός Διευθυντής Βορείου Ελλάδος (έδρα Θεσσαλονίκη)

ΤοποθεσίαMAKEDONIA, Thessaloniki, Greece PP Adecco

Τύπος απασχόλησηςManager

Ημερομηνία2019-12-17

ΕιδικότηταSales and Retail
Περιφερειακός Διευθυντής Βορείου Ελλάδος (έδρα Θεσσαλονίκη)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλη πολυεθνική εταιρεία, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
 
Περιφερειακός Διευθυντής Βορείου Ελλάδος (έδρα Θεσσαλονίκη)

Περιγραφή Θέσης
•    Διαχείριση του δικτύου καταστημάτων στην περιοχή ευθύνης
•    Διαχείριση των ομάδων των καταστημάτων
•    Παρακολούθηση στόχων και διασφάλιση επίτευξης τους

Προφίλ Υποψηφίου
•    5+ έτη εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση στον κλάδο της λιανικής
•    Εμπειρία στη διαχείριση, καθοδήγηση, παρακίνηση και εκπαίδευση ομάδων
•    Εμπειρία στο στήσιμο και τη διαχείριση καταστημάτων λιανικής
•    Εμπειρία στη διαχείριση και παρακολούθηση στόχων και budget
•    Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες και προσανατολισμός στην επίτευξη του πελάτη
•    Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
•    Καλή γνώση εφαρμογών MS Office

Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Εταιρικό αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο και bonus
•    Προοπτικές εξέλιξης σε μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη εταιρεία

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές