Δημοσιεύθηκε 2 months ago

Γεωπόνος (Έδρα Λευκώνας Σερρών)

ΤοποθεσίαMAKEDONIA, SERRES, Greece Staffing Adecco

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2020-05-22

ΕιδικότηταManufacturing and Production
Γεωπόνος (Έδρα Λευκώνας Σερρών)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, γνωστής βιομηχανίας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Γεωπόνος (Έδρα Λευκώνας Σερρών)
Περιγραφή Θέσης
•    Συνταγογράφηση και προμήθεια φαρμάκων 
•    Συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη παραγωγών
•    Παρακολούθηση και έλεγχος αποτελεσμάτων
•    Επισκευές σε καλλιέργειες 
Προφίλ Υποψηφίου
•    Πτυχίο ΤΕΙ/ ΑΕΙ Γεωπονίας
•    Δύο (2) έτη απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, ιδανικά σε ενεργειακές καλλιέργειες (κραμβόσπορος, ηλίανθος) και καλλιέργεια ενσιρώματος καλαμποκιού
•    Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
•    Επιθυμητή η γνώση 2ης ξένης γλώσσας 
•    Πολύ καλή γνώση των εφαρμογών MS Office
•    Ανεπτυγμένες οργανωτικές δεξιότητες
•    Μεθοδικότητα, συνέπεια και αποτελεσματικότητα 
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας 

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.