Δημοσιεύθηκε 9 months ago

Υπάλληλος Διαχείρισης Τραπεζικών Εξασφαλίσεων

ΤοποθεσίαGreece, Maroussi, Greece Staffing Adecco

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2019-11-08

ΕιδικότηταBanking and Insurance
Υπάλληλος Διαχείρισης Τραπεζικών Εξασφαλίσεων


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Υπάλληλος Διαχείρισης Τραπεζικών Εξασφαλίσεων 
Περιγραφή Θέσης
•    Διερεύνηση συμβατικών εγγράφων, τραπεζικών συμβάσεων και δανειακών εξασφαλίσεων 
•    Έλεγχος ορθότητας και πληρότητας των εγγράφων 
•    Καταχώρηση των πληροφοριών στο σύστημα 

Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος ΙΕΚ / ΤΕΙ / ΑΕΙ Οικονομικής ή Νομικής κατεύθυνσης 
•    Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε αντίστοιχη θέση
•    Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
•    Καλός χειρισμός Η/Υ και εφαρμογών MS Office 
•    Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας 
•    Ικανότητα εστίασης στη λεπτομέρεια
•    Ικανότητα τήρησης διαδικασιών & προθεσμιών

Παροχές Εταιρείας
•    Σταθερό ωράριο εργασίας 
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•    Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας και εκπαίδευση 

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Πρόσφατες αναζητήσεις