Δημοσιεύθηκε 4 days ago

Πωλητής/τρια Καταστήματος Εστίασης (Βόρεια Προάστια)

ΤοποθεσίαGreece, Athens, Greece Staffing Adecco

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2020-05-25

ΕιδικότηταCatering and Hospitality
Πωλητής/τρια Καταστήματος Εστίασης (Βόρεια Προάστια)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλης ελληνικής εταιρίας που δραστηριοποιείται στο χώρο του τρόφιμου, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Πωλητής/τρια Καταστήματος Εστίασης (Βόρεια Προάστια)
Περιγραφή Θέσης
•    Υποδοχή των πελατών του καταστήματος
•    Εξυπηρέτηση πελατών και προώθηση των προϊόντων
•    Διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας του χώρου και συμμετοχή σε υποστηρικτικές διαδικασίες του καταστήματος
Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος/η Λυκείου/ ΙΕΚ 
•    Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση επιθυμητή
•    Ικανότητα εργασίας σε βάρδιες
•    Γνώση της αγγλικής γλώσσας και χειρισμός Η/Υ
•    Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας & πελατοκεντρική αντίληψη

Παροχές Εταιρείας
•    Σύμβαση αορίστου χρόνου
•    Σταθερό πακέτο αποδοχών
•    Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.