Δημοσιεύθηκε 3 months ago

Ανειδίκευτος Εργάτης ( Μενίδι Αττικής)

ΤοποθεσίαSTEREA ELLADA, Athens, Greece Staffing Adecco

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2019-05-13

ΕιδικότηταWarehousing
Ανειδίκευτος Εργάτης ( Μενίδι Αττικής)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, ελληνικής εταιρείας, αναζητά (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Ανειδίκευτος Εργάτης ( Αχαρναί Αττικής)

Περιγραφή Θέσης
•    Φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων αποθήκης 
•    Υποβοήθηση σε υποστηρικτικές εργασίες 
Προφίλ Υποψηφίων
•    Απόφοιτοι Λυκείου / ΙΕΚ 
•    Προϋπηρεσία σε θέση εργασίας σε αποθήκη επιθυμητή 
•    Βασικές γνώσεις υπολογιστών 
•    Συνέπεια και τυπικότητα 
•    Ιδανικά κάτοικοι των ευρύτερων περιοχών
Παροχές Εταιρείας
•    Πλήρες πακέτο αποδοχών
•    Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας 


Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.
 
Κάνε αίτηση adecco/job.cancel

Κωδικός θέσης AD a0W4I00000Lvn0DUAR

Πρόσφατες αναζητήσεις