Δημοσιεύθηκε 5 months ago

Μεταφορέας Παλετών (Άγιος Στέφανος)

ΤοποθεσίαGreece, Athens, Greece Staffing Adecco

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2019-09-04

ΕιδικότηταManufacturing and Production
Μεταφορέας Παλετών (Άγιος Στέφανος)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας πολυεθνικής εταιρείας τροφίμων, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Μεταφορέας Παλετών (Άγιος Στέφανος)
Περιγραφή Θέσης
•    Μεταφορά πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας για την ημερήσια παραγωγή
•    Χρήση τροχήλατου παλετοφόρου για την μεταφορά  

Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος/η  Λυκείου / ΙΕΚ
•    Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
•    Κάτοχος πιστοποιητικού υγειονομικού ενδιαφέροντος 
•    Κάτοχος Ι.Χ. 
•    Υπευθυνότητα και συνέπεια 
•    Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 

Παροχές Εταιρείας
•    Σταθερό πακέτο αποδοχών
•    Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.
 

Πρόσφατες αναζητήσεις