Δημοσιεύθηκε 5 months ago

Υπάλληλοι Τμήματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης

ΤοποθεσίαSTEREA ELLADA, Athens, Greece Staffing Adecco

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2019-09-13

ΕιδικότηταBanking and Insurance
Υπάλληλοι Τμήματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλου τραπεζικού οργανισμού, αναζητά άτομα για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Υπάλληλοι Τμήματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης 

Περιγραφή Θέσης

•    Αναλύει και αξιολογεί τις ύποπτες υποθέσεις που του έχουν ανατεθεί από τον προϊστάμενο στο  πλαίσιο της παρακολούθησης πελατών και συναλλαγών για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
•    Επικοινωνεί με άλλες μονάδες της τράπεζας, για να λάβει πληροφορίες σχετικά με το οικονομικό προφίλ και τη συναλλακτική δραστηριότητα των υπό εξέταση πελατών
•    Αναζητά πρόσθετες πληροφορίες από τα συστήματα της τράπεζας, καθώς και από εξωτερικές πηγές
•    Προετοιμάζει σχέδια αναφορών σχετικά με ύποπτες συναλλαγές πελατών
Προφίλ Υποψηφίου

•    Απόφοιτος ΑΕΙ / ΤΕΙ λογιστικής ή οικονομικής κατεύθυνσης  
•    Επιθυμητή εμπειρία στο Δίκτυο Καταστημάτων καθώς και σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τον έλεγχο, τη συμμόρφωση και τη συναλλακτική δραστηριότητα των πελατών 
•    Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 
•    Ικανότητα σύνταξης σύντομων και συνοπτικών εκθέσεων
•    Οργανωτικότητα & ευελιξία 
Παροχές Εταιρείας

•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Συνεχής εκπαίδευση 
•    Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.