Δημοσιεύθηκε 6 months ago

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤοποθεσίαMAKEDONIA, Thessaloniki, Greece PP Adecco

Τύπος απασχόλησηςDirector

Ημερομηνία2019-08-02

ΕιδικότηταProcurement and Supply Chain
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας τεχνικής εταιρείας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Διευθυντής/ ντρια Προμηθειών (Έδρα Θεσσαλονίκη)
Περιγραφή Θέσης
•    Διαχείριση των προμηθειών της κεντρικής αποθήκης, των τεχνικών έργων και των εργοταξίων
•    Αξιολόγηση υφιστάμενων προμηθευτών και έρευνα νέων 
•    Αναζήτηση νέων ευκαιριών με σκοπό τη σύναψη επικερδών συμφωνιών
•    Παρακολούθηση του κόστους των προμηθειών και βελτιστοποίηση του
•    Εφαρμογή της στρατηγικής προμηθειών της εταιρείας
Προφίλ Υποψηφίου
•    Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής κατεύθυνσης ή Μηχανικών
•    Δέκα (10) έτη απαραίτητη προϋπηρεσία, εκ των οποίων τα επτά (7) σε τεχνική εταιρεία
•    Τρία (3) έτη απαραίτητη προϋπηρεσία ως προϊστάμενος  
•    Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
•    Επιθυμητή η γνώση 2ης ξένης γλώσσας 
•    Άριστη γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 
•    Οργάνωση, συνέπεια και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
•    Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Δυναμικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον εργασίας

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.