Δημοσιεύθηκε 6 months ago

Νοσηλευτές / Νοσηλεύτριες για εργασία σε πόλεις της Ισπανίας

ΤοποθεσίαSTEREA ELLADA, Ισπανία, Greece Staffing Adecco

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2019-07-29

ΕιδικότηταHealthcare and Pharmaceutical
Νοσηλευτές / Νοσηλεύτριες για εργασία σε πόλεις της Ισπανίας


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλου ομίλου εταιρειών που δραστηριοποιείται στον χώρο της υγείας, αναζητά πέντε (5) άτομα για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων:

Νοσηλευτές / Νοσηλεύτριες για εργασία σε πόλεις της Ισπανίας

Περιγραφή Θέσης

•    Νοσηλευτική φροντίδα ασθενών / φροντίδα για την τήρηση θεραπευτικής και φαρμακευτικής αγωγής
•    Παροχή βοήθειας στους γιατρούς κατά την επίσκεψη στους θαλάμους  
•     Φροντίδα για την εύρυθμη λειτουργία της κλινικής, την προμήθεια των φαρμάκων και συσκευών 

Προφίλ Υποψηφίου

•    Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Νοσηλευτικής ή πτυχίο Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής Δημόσιου Νοσοκομείου ή πτυχίο ΤΕΕ Βοηθών Νοσηλευτών 
•    Προϋπηρεσία στον κλάδο επιθυμητή, ιδανικά τουλάχιστον ενός (1) έτους
•    Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
•    Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 
•    Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας 
•    'Aριστη διαπραγματευτική ικανότητα

Παροχές Εταιρείας

•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας και συνεχή εκπαίδευση 

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.