Δημοσιεύθηκε 4 months ago

Υπεύθυνος Παραγωγής Ζωικού Πληθυσμού (Καπανδρίτι, Αττική)

ΤοποθεσίαSTEREA ELLADA, Athens, Greece Staffing Adecco

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2019-10-20

ΕιδικότηταManufacturing and Production
Υπεύθυνος Παραγωγής Ζωικού Πληθυσμού (Καπανδρίτι, Αττική)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλης ελληνικής παραγωγικής εταιρείας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Υπεύθυνος Παραγωγής Ζωικού Πληθυσμού (Καπανδρίτι, Αττική)

Περιγραφή Θέσης
•    Επίβλεψη των σταδίων παραγωγής και οργάνωση του προσωπικού της μονάδας
•    Παρακολούθηση του κύκλου ζωής του ζωικού πληθυσμού και διασφάλιση της ύπαρξης των σωστών συνθήκων για τη βιωσιμότητα του
•    Συντονισμός και υλοποίηση της παραγωγής

Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος τμήματος Ζωικής Παραγωγής
•    Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση επιθυμητή
•    Καλή αντίληψη των ζωικών αναγκών και της παραγωγικής διαδικασίας
•    Ικανότητα προγραμματισμού και συντονισμού εργασιών
•    Διάθεση και κίνητρο για εργασία 

Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•    Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας και σταθερή εκπαίδευση


Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.
 

Πρόσφατες αναζητήσεις

  • Greece, Cyprus, Greece PP Adecco ENG
  • Executive
  • STEREA ELLADA, ATHENS, Greece Staffing Adecco
  • Staff