Δημοσιεύθηκε 2 months ago

Υπεύθυνος/η Πωλήσεων Εξωτερικού (Έδρα Κιλκίς)

ΤοποθεσίαMAKEDONIA, KILKIS, Greece Staffing Adecco

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2020-05-22

ΕιδικότηταSales and Retail
Υπεύθυνος/η Πωλήσεων Εξωτερικού (Έδρα Κιλκίς)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας βιομηχανίας τροφίμου, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Υπεύθυνος/η Πωλήσεων Εξωτερικού (Έδρα Κιλκίς)
Περιγραφή Θέσης
•    Επέκταση και υποστήριξη του υφιστάμενου πελατολογίου
•    Αναγνώριση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών στη διεθνή αγορά
•    Προώθηση των προϊόντων και ανεύρεση νέων πελατών
•    Προετοιμασία, δειγματισμός, διαπραγμάτευση και κλείσιμο συμφωνιών 
•    Προγραμματισμός και οργάνωση εμπορικών εκθέσεων στο εξωτερικό
•    Παρακολούθηση της αγοράς και του ανταγωνισμού
Προφίλ Υποψηφίου
•    Πτυχίο ΤΕΙ/ ΑΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης ή Marketing
•    Τρία (3)- τέσσερα (4) έτη απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, ιδανικά σε εταιρεία τροφίμου
•    Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
•    Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
•    Επιθυμητή γνώση 2ης ξένης γλώσσας, ιδανικά της Γερμανικής
•    Άριστη γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 
•    Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες στην διαχείριση πελατών του εξωτερικού
•    Επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Δυναμικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον εργασίας

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.