Δημοσιεύθηκε 3 weeks ago

Πωλητής/ τρια Εξαγωγών (Γνώσεις Γαλλικών/Γερμανικών/Ισπανικών)  (Έδρα Καβάλα)

ΤοποθεσίαMAKEDONIA, KAVALA, Greece Staffing Adecco

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2020-02-03

ΕιδικότηταSales and Retail
Πωλητής/ τρια Εξαγωγών (Γνώσεις Γαλλικών/Γερμανικών/Ισπανικών)  (Έδρα Καβάλα)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας βιομηχανίας, αναζητά τρία (3) άτομα για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων:
Πωλητής/ τρια Εξαγωγών (Γνώσεις Γαλλικών/Γερμανικών/Ισπανικών)
 (Έδρα Καβάλα)
Περιγραφή Θέσης
•    Διεύρυνση πελατολογίου σε συγκεκριμένες χώρες ευθύνης ανάλογα με την γλώσσα
•    Ανάπτυξη νέων αγορών στο εξωτερικό
•    Διαχείριση και εξυπηρέτηση υπάρχοντος πελατολογίου
•    Βελτίωση της κερδοφορίας και του μείγματος των πωλήσεων
•    Επίτευξη των στόχων όσον αφορά τις πωλήσεις
•    Προώθηση νέων προϊόντων
Προφίλ Υποψηφίου
•    Πτυχίο ΤΕΙ/ ΑΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης 
•    Δύο (2) έτη επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, σε οργανωμένο τμήμα εξαγωγών
•    Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
•    Άριστη γνώση της Γαλλικής/Γερμανικής/Ισπανικής γλώσσας
•    Άριστη γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 
•    Δυνατότητα ολοκληρωμένης επικοινωνίας με πελάτες 
•    Επικοινωνιακές, οργανωτικές και διαπραγματευτικές ικανότητες
•    Ομαδικό πνεύμα, ευελιξία και προσαρμοστικότητα
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Bonus επίτευξης στόχων 
•    Δυναμικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον εργασίας

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.