Δημοσιεύθηκε 5 months ago

Junior Project Assistant

ΤοποθεσίαGreece, Athens, Greece Staffing Adecco

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2019-07-08

ΕιδικότηταHuman Resources and Recruitment
Junior Project Assistant


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, γνωστής πολυεθνικής εταιρείας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Junior Project Assistant
Περιγραφή Θέσης
•    Διαχείριση αιτημάτων πελατών, διαχείριση ομάδας έργου, παρακολούθηση κόστους, παρακολούθηση επίτευξης στόχων ομάδας, κατάρτιση πλάνου επισκέψεων ομάδας (δρομολόγηση)
•    Καταχώρηση αρχείων, αρχειοθέτηση
•    Δημιουργία και επεξεργασία αναφορών βάσει των απαιτήσεων του πελάτη, χειρισμός online πλατφόρμας, ανάλυση δεδομένων, σύγκριση και κατανόηση αποτελεσμάτων
•    Υποστήριξη τμήματος Field Marketing
•    Επικοινωνία με ομάδες εργαζομένων
•    Επίλυση προβλημάτων – καθημερινών θεμάτων

Προφίλ Υποψηφίου
•    Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση (0-2 έτη)
•    Επιθυμητό πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων / Μάρκετινγκ 
•    Ευχάριστη προσωπικότητα
•    Επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες
•    Προσαρμοστικότητα, ικανότητα διαχείρισης ομάδας / ομάδων
•    Απαραίτητη γνώση Αγγλικών
•    Διάθεση για εργασία και εξέλιξη

Παροχές Εταιρείας
•    Σταθερές αποδοχές και bonus επίτευξης στόχων 
•    Εταιρικό κινητό τηλέφωνο
•    Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας και συνεχή εκπαίδευση 

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.