Δημοσιεύθηκε 3 months ago

Β2Β Πωλητής/τρια

ΤοποθεσίαSTEREA ELLADA, Athens, Greece Staffing Adecco ENG

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2019-05-08

ΕιδικότηταSales and Retail
Β2Β Πωλητής/τρια


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, που δραστηριοποιείται στον κλάδο του βιομηχανικού εξοπλισμού, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Β2Β Πωλητής/τρια
Περιγραφή Θέσης

• Διαχείριση υφιστάμενου πελατολογίου
• Χαρτογράφηση αγοράς
• Διεύρυνση και ανάπτυξη πελατολογίου
• Παρακολούθηση ανταγωνισμού
Προφίλ Υποψηφίου

• Τουλάχιστον δύο (2) χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, ιδανικά σε εταιρεία τεχνικών υλικών
• Επιθυμητό πτυχίο ανώτερης/ανώτατης εκπαίδευσης
• Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
• Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office
• Επικοινωνιακά προσόντα, ικανότητες διαπραγμάτευσης
Παροχές Εταιρείας

• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Συνεχής εκπαίδευση
• Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.
Κάνε αίτηση adecco/job.cancel

Κωδικός θέσης AD a0W4I00000JSHGBUA5

Πρόσφατες αναζητήσεις