Δημοσιεύθηκε 6 months ago

Υπάλληλος Εξωτερικών Εργασιών

ΤοποθεσίαSTEREA ELLADA, Athens, Greece Staffing Adecco

Τύπος απασχόλησηςStaff

Ημερομηνία2019-02-07

ΕιδικότηταTransportation and Logistics
Υπάλληλος Εξωτερικών Εργασιών


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, πολυεθνικής φαρμακευτικής εταιρίας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Υπάλληλος Εξωτερικών Εργασιών 

Περιγραφή Θέσης
•    Υποστήριξη στην διαχείριση γενικών εσωτερικών λειτουργιών της εταιρίας
•    Διεκπεραίωση  συναλλαγών με τράπεζες και δημοσίους οργανισμούς 
•    Αποστολή της εταιρικής αλληλογραφίας και διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών
•    Αγορά και διαχείριση γραφικής ύλης  
•    Διευθέτηση χώρων στάθμευσης 

Προφίλ Υποψηφίου
•    Πτυχίο ΙΕΚ / ΤΕΙ  
•    Επιθυμητά έναν (1) χρόνο προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση 
•    Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
•    Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 
•    Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας & προσαρμοστικότητα  
•    Ικανότητα διατήρησης της εχεμύθειας 
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας 

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.
 
Κάνε αίτηση adecco/job.cancel

Κωδικός θέσης AD a0W4I00000JSALVUA5

Πρόσφατες αναζητήσεις