Δημοσιεύθηκε 1 year ago

Project Manager

ΤοποθεσίαSTEREA ELLADA, Athens, Greece PP Adecco

Τύπος απασχόλησηςManager

Ημερομηνία2019-06-04

ΕιδικότηταBuilding and Construction
Project Manager


Project Manager
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ
• Κατάρτιση του ετήσιου απολογισμού και προϋπολογισμού των σημαντικών έργων με την ενημέρωση της Γενικής Διεύθυνσης
• Κατάρτιση και υλοποίηση του προγράμματος επαφών με νέους πελάτες.
• Ανίχνευση των πραγματικών αναγκών των πελατών με σκοπό την βελτίωση και εξέλιξη των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.
• Ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών.
• Επαφή και συνεργασία με τα τμήματα προμηθειών όλων των συνεργατών
• Αξιολόγηση υποψηφίων προμηθευτών/συνεργατών.
• Διαχείριση πελατών και κατάρτιση των βέλτιστων τεχνικοοικονομικών προσφορών με χρονοδιάγραμμα
• Συμμετοχή και παρακολούθηση προσφορών προς τους δυνητικούς πελάτες
• Έλεγχος και συμμετοχή στην σύνταξη των συμβάσεων με πελάτες
• Επιλογή και επίβλεψη των συνεργατών για κάθε έργο
ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
• Τουλάχιστον 5 έτη προϋπηρεσία, ιδανικά σε εργοτάξιο
• Πτυχίο Ανώτατης Σχολής Πολιτικού Μηχανικού, Μηχανολόγου Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα
• Μεταπτυχιακή ειδίκευση ΜΒΑ ή Management θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
• Δυνατότητα συντονισμού και υποκίνησης ομάδας
• Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Άριστη γνώση σχετικών ηλεκτρονικών εφαρμογών
• Καλή γνώση εφαρμογών MS Office
• Δυνατότητα ταξιδιών
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μηνιαίος μικτός μισθός: εξαιρετικά ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
Πρόσθετες παροχές: Bonus σε εξαμηνιαία βάση, ΙΧ, κινητό, laptop, ομαδική ασφάλιση